torsdag, mars 18, 2010

Förskolan ett (s)orgebarn i Göteborg!

Var tredje vecka skriver jag under signaturen "Kommunsnack" i Tidningen nu. Här är veckans krönika:

Barnomsorgslagen som infördes av förra borgerliga regeringen 1995 den har inte följts i Göteborg någonsin. Ska man vara snäll – och det ska man ju – så har faktiskt den styrande minoriteten bestående av S & MP och med V som stöd, kapat köerna rejält det senaste året. Alliansegeringens beslut att kommuner riskerar vite hjälpte säkert till. Men i alltför många fall har det varit enligt skohornsprincipen.

Enligt den senaste köstatistiken har drygt 25 900 barn nu en förskoleplats i Göteborgs stad. Där står också att 541 barn fick en plats under perioden 16/1-15/2. Men 510 barn har väntat i mer än fyra månader. Av dessa har 424 barn erbjudits plats – men tackat nej av olika anledningar. 86 barn har väntat mer än fyra månader, de har inte sökt till alla förskolor i hela stadsdelen. I socialdemokraternas Göteborg är det ändå bara 13 barn i kö, säger de. De är idag anmälda till alla förskolor i sin stadsdel, men har ännu inte fått erbjudande om plats.

Inte underligt att det tar tid att få bort kön. Statistik är en sak. Verkligheten är något annat. Föräldrar i kön delar nog inte uppfattningen att Göteborg har full behovstäckning. Förskolan har blivit ett (s)orgebarn.

Vi har fantastiska och utbildade förskolelärare och barnskötare som inte kan göra sitt jobb - de går på knäna med upp till 27 barn i grupperna. Vad är då den optimala storleken på en barngrupp? 15, 18 eller kanske 21, svårt att avgöra men alla inser det orimliga i att ha 27 barn i samma grupp! Hur ska personalen hinna med någon pedagogisk verksamhet överhuvudtaget? Det är ur barnperspektiv viktigt att varje barn får den uppmärksamhet, trygghet och stimulans som de har rätt till. Ur jämställdhetsperspektiv lika illa – för vem är det som stannar hemma när det inte finns barnomsorg?

Socialdemokraternas metod att kapa köerna genom att göra barngrupperna allt större – men ändå inte räkna alla barn - är orimligt. I en av stadsdelarna har man nu beslutat införa intagningstopp till förskolan, trots att stadsdelen har den särklass längsta kön i Göteborg. Det är givetvis inte heller okej, föräldrar måste kunna lita på att de kan få en plats inom 4 månader så att de kan gå tillbaka till jobbet. Klarar inte kommunen det måste föräldrarna kompenseras ekonomiskt.

Förra året föddes rekordmånga nya göteborgare – en ny babyboom! Det bästa för dessa barn vore att folkpartiet och Alliansen fick ta över makten i Göteborg. Ett vallöfte blir att minska barngruppernas storlek!

----------------------
Hur vill du ha förskolan i Göteborg? Påverka! Berätta för oss via vår blogg: http://fpgoteborg.wordpress.com/

Andra bloggar om:
förskola, barngrupper, barnomsorg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar