lördag, februari 11, 2012

Skapa ett entreprenörskvarter i Göteborg

Ett entreprenörskvarter där människor och organisationer med kompletterande erfarenheter samlas skapar goda förutsättningar för nya företag och jobb. Erfarenheter från andra städer visar på goda resultat. Ett Entrprenörernas hus i Göteborg skulle vara ett första steg, det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Axel Darvik (FP), Martin Lackeus, Mariah ben Salem och Sven Bartilsson.

Nu vill vi uppmana stadens olika intressenter att bidra med konkreta förslag i det fortsatta idéarbetet. Var finns platsen som på kort sikt kan utgöra ett Entreprenörernas hus, och på lång sikt kan växa till ett entreprenörskvarter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar