fredag, februari 03, 2012

Larm till utsatta tjejer - gör om, gör rätt!

För snart fem år sedan motionerade Folkpartiet liberalerna om att Göteborgs stad skulle genomföra ett pilotprojekt där unga tjejer och kvinnor som utsatts för hot eller våld skulle få ett personlarm. Remissinstanserna var positiva och när motionen behandlades i fullmäktige ställde sig Vänsterpartiet bakom motionen tillsammans med övriga Allianspartier. Vi fick majoritet och förslaget godkändes. Sedan dess har inget hänt...
På onsdagens kommer förslaget tillbaka till kommuntyrelsen igen, det sker eftersom vare sig någon stadsdelsförvaltning eller någon av stadsdelsnämnderna har anmälts sig beredda att åta sig ansvaret att driva pilotprojektet. Stadsledningskontoret förelår att vi ska avsluta ärendet eftersom uppdraget inte går att genomföra vill – trots att fullmäktige har beslutat att så ska ske.
En snäll tolkning av att ingen stadsdel ännu anmält intresse för att genomföra projektet kan vara omorganisationen (sammanslagningen till 10 SDN). Det duger inte! Det är inte frivilligt att följa beslut som fullmäktige fattar.

Under 2011 anmäldes omkring 27 800 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige enligt BRÅ. 57 procent av alla anmälda fall ägde rum inomhus, där kvinnan var bekant med offret. Antalet anmälda fall av kvinnomisshandel har ökat under lång tid, det rör sig om två särskilt utsatta grupper, ensamstående mödrar som främst utsätts för våld av närstående och kvinnor som blir utsatta för våld i yrkeslivet.

För unga tjejer eller kvinnor som varit utsatta för hot eller våld är ett personlarm en förhållandevis liten insats som kan leda till såväl större upplevd som verklig trygghet. Personlarmet ska inte och kan inte ersätta det fantastiska arbete som görs på kvinnojourer för att skydda kvinnor som tvingats fly sina egna hem – men det kan öka tryggheten och friheten för kvinnor att röra sig fritt ute och hemma.

På fem år har mycket hänt på tekniksidan, det borde underlätta. Trygghetslarm, trygghetslinjer på telefon mm. Fastna inte i hindren, se möjligheterna! Vi vill fortfarande att pilotprojektet genomförs.

Läs mer om larmen:
GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar