onsdag, februari 22, 2012

Vi behöver bättre tillsyn av all pedagogisk verksamhet

På kommunstyrelsens sammanträde i dag beslutade S, MP och V att uppdra till Stadsledningskontoret att komma med förslag på hur en tillsyn av fristående verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan organiseras i Göteborgs Stad.

Att ta fram ett förslag till hur tillsynen av fristående verksamhet ska ske på en övergripande nivå i kommunen ställer vi oss bakom. Samtidigt ville vi att uppdraget skulle kompletteras med den kommunala verksamheten som bedrivs inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem - för Göteborgs stad är den dominerande aktören:
  • Av drygt 570 förskolor är cirka 180 fristående.
  • Av 130 fritidshem är 13 fristående.
  • Av 27 familjedaghem/pedagogisk omsorg är 10 fristående.
Vi menar att det behövs en bättre tillsyn av all pedagogisk verksamhet, oavsett huvudman. Dessutom ville vi att fristående verksamheter skulle bjudas in i arbetet och ges möjlighet att komma med synpunkter.

I december sa biträdande kommunalrådet Robert Hammarstrand (S), med ansvar för utbildningsfrågor, i en debatt i kommunfullmäktige att ”sedan är det naturligtvis så att vi måste bli bättre på insyn och dialog med de fristående verksamheterna – det är ett förbättringsområde.” I dag hade majoriteten chansen att förbättra dialogen med fristående verksamheter i Göteborg. Den chansen togs inte – eftersom vårt förslag röstades ner. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att bilda en referensgrupp, vilket gjordes i juni 2010, för att skapa en bättre dialog med fristående verksamheter. I slutet av förra året sades att arbetet skulle börja i januari 2012. Vi väntar fortfarande.

Vi behöver en bättre tillsyn av all verksamhet. För oss handlar det om ett kvalitetsarbete på lång sikt, och alla elever i Göteborgs stad ska känna att de har stöd av staden, oavsett vilken förskola eller fritidshem de har råkat välja!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar