fredag, september 19, 2008

Dagens citat

"Om det är kris nu, vad var det 2006? Kollaps?"
Peder Kadhammar

I dagens Aftonbladet finns en befriande artikel signerad Peder Kadhammar där han läxar upp Thomas Östros och Vanja Lundby-Wedin för sina uttalanden om att regeringens jobbpolitik har misslyckats.

"För två år sedan regerade som vi minns socialdemokraterna över Sverige. Den 31 augusti 2006 var 221.152 öppet arbetslösa inskrivna på arbetsförmedlingen. I år var det 148.599 … Så när hade Sverige det bättre? 2006 eller 2008?" …

"Enligt SCB var arbetslösheten sista augusti 5,2 procent. 2006 var den 6,4 procent" …

"Låt mig här tillägga att socialdemokraterna så länge de hade regeringsmakten fuskade med statistiken… Jag bad SCB beräkna arbetslösheten efter den gamla, socialdemokratiska modellen. Efter en stund ringde man tillbaka och sa att den är låga 4,6 procent. Dessa siffror borde glädja gamla ärrade socialdemokrater som aldrig har annat än det arbetande folkets bästa för ögonen. Om man har statistiken i minne blir Thomas Östros uttalande intresant:
-Regeringens jobbpolitik har misslyckats.
Hur ska man då karaktärisera socialdemokraternas jobbpolitik för två år sedan? Katastrof? Kollaps? Folkmord?"

Tråkigt nog har Aftonbladet inte upp artikeln på aftonbladet.se...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar