onsdag, september 10, 2008

Göteborg behöver en ny älvtunnel!

Göteborgs infrastruktur har varit kraftigt eftersatt under många år. Först ut av partiledarna att faktiskt erkänna detta var Jan Björklund när han sommartalade på Marstrand i början av augusti

- När man studerar hur infrastrukturpengarna fördelats ser man att Göteborg hamnat i strykklass jämfört med övriga storstäder, nu finns det mycket att ta igen, säger han.

Medan Malmö och Stockholm fått citytunnlar, Öresundsbroar och kringfartsleder har Göteborg inte fått något sedan Tingstadstunneln och Älvsborgsbron, enligt folkpartiledaren.


Hela GP's artikel med rubriken Fp prioriterar Göteborgs vägar kan du läsa här

Jag har under lång tid deltagit i en refernsgrupp som arbetar fram infrastrukturpropositionen som snart ska presenteras. Ett spännande och svårt arbete. En prioriterad uppgift för mig har varit att peka på att Göteborg legat efter pga av tidigare regeringars löften och planer.

Enligt mitt sätt att se det är både en ny älvförbindels och hamnbanan två nationella projekt och borde därför prioriteras. Investeringar som både Göteborgarna och Västsveriges näringsliv länge har väntat på. Det gör det också möjligt för oss att satsa all vår kraft på Västlänken.

Göteborgs stad har nu tillsammans med GR (Göteborgsregionen), VGR (Västra Götalandsregionen) och Vägverket gjort en avsiktsförklaring om en ny älvtunnel. I den identifieras möjligheten att nyttja brukaravgifter i såväl Tingstadstunneln som Marieholmstunneln för att finansiera del av tunnelinvesteringen samt åtgärder i avsikt att stärka kollektivtrafiken.

Till detta säger mp och v nej. De hänvisar till att de hellre vill ha trängselavgifter, att de inte vill ha tunnel och att det är odemokratiskt. De påstår dessutom att de är förda bakom ljuset och inte visste om detta.

Vi har varken fattat beslut om att bygga tunneln eller att den ska finansieras med brukaravgifter. Vi har bara gjort en viljeinriktning. Sedan måste staten/regeringen säger vad de tycker - först efter det kan det bli aktuellt att bestämma sig för om tunneln ska byggas eller ej och om det ska tas ut avgifter eller inte...

Kia Andreassons skräckscenario är vi får en tunnel utan avgifter - för mig är det tvärtom - att vi inför avgifter men vi får ingen tunnel...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar