fredag, september 12, 2008

Regeringen storsatsar på Göteborg! ÄNTLIGEN!

Igår hade Göteborg fint besök och de hade mycket goda nyheter med sig.
Statsminister Fredrik Reinfeldt(m), utbildningsminister Jan Björklund (fp), näringsminister Maud Olofsson (c) och socialminister Göran Hägglund (kd), besökte igår Göteborgs Hamn och passade på att presentera delar av den sk närtidssatsningen på infrastrukturområdet.

I närtidssatsningen som kommer 200 milj för att projektera en ny älvförbindelse. En stor händelse som återgavs i media: TV4 lokalt TV4nyheterna i SVT's västnytt, i rapport och i aktuellt

Klipp från regeringens hemsida
Göteborg
För Göteborgsregionen innebär närtidssatsningen att fyra angelägna projekt kan slutföras eller påbörjas:

1) Utbyggnaden av E 45 Älvängen-Trollhättan pågår, men har visat sig bli betydligt dyrare än vad som tidigare beräknats. Utan tillskott skulle tempot i projektet behöva bromsas upp. Genom närtidssatsningen kan vägen i stället bli klar två till tre år tidigare än vad som annars varit fallet.

2) Göteborgs hamn är Nordens största hamn och en viktig hamn för stora delar av svensk exportindustri. Vägen till hamnen är tungt trafikerad och har vissa flaskhalsar. Genom närtidssatsningen kommer denna vägsträcka kunna förbättras.

3) Genomförandet av planeringsarbetet för den nya Älvförbindelsen säkerställs, med syfte att möjliggöra de kommande beslut som behöver tas om utbyggnad. Enligt de besked som regionen/kommunerna givit kommer de att medfinansiera byggnationen av Älvförbindelsen.

4) Rv 40 Rångedala-Hester är den kvarvarande, felande länken innan hela Rv 40 Göteborg-Jönköping är utbyggd till mötesfri standard. Genom närtidssatsningen kommer detta projekt äntligen kunna påbörjas och vägstandarden mellan Stockholm och Göteborg blir bättre. Projektet innebär att sträckan byggs om till fyrfältsväg.

Infrastrukturpropositionen kommer att presenteras om några veckor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar