måndag, september 08, 2008

Satsa på unga i riskzonen!

Idag har Mikael Janson och jag motionerat om att se insatser på unga i riskzonen som en investering ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ingen föds kriminell.

Det är dags att vända på perspektiven.
Vi behöver ta fram metoder och modeller för att socialtjänsten bättre ska kunna bedöma behovet och omfattningen av åtgärder för unga på glid. Istället för att se sociala insatser för barn och unga som en kostnad på kort sikt, borde det betraktas som en investering i framtiden. Både för den unga människan och för samhället.

Insatserna måste sättas in tidigt och att det ska göras rätt så att vi på ett tidigt stadium kan stoppa rekryteringen av unga till kriminella gäng. Vi lägger idag stora resurser från samhällets sida när det redan gått snett med våldsbrott, kriminalitet och förstörelse som följd. Det finns goda exempel i andra städer och aktuell forskning som går ut på att hitta modeller som gör att resurserna kan läggas där de gör mest nytta redan från början.

Läs hela motionen här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar