lördag, februari 18, 2006

Göteborg behöver fler - inte färre matematikklasser!

I dagens GP skriver man om profilskolor. Rubriken på den ena artikeln är:
Profilskolor ska locka eleverna.
Artikeln beskriver att fler skolor väljer att profilera sig för att locka elever. Och för att de som väljer skola ska göra ett aktivt val. Du kan läsa den artikeln här.
...men rektorn på Nordhemsskolan vill lägga ned profilklasserna (står det i artikeln under läs den här)
Hon säger:
- Att sortera barn efter begåvning rimmar inte med vår pedagogiska grundsyn. Och fortsätter:
- Det blir ett elittänkande som jag inte kan se några fördelar med. jag tycker det är viktigt att det i en klass finns både pojkar och flickor, starka individer och elever i behov av särskilt stöd. Värdegrunden måste komma före matteprofilen.
- Grundskolan ska vara en skola för alla - barnen ska veta att de är lika mycket värda.

Jag lämnar denna kommentar:

- Vår uppgift är att stimulera alla barn att utvecklas och att växa. Det betyder också att alla begåvningar måste tas tillvara, säger Helene Odenjung skolpolitiker och kommunalråd (fp).

- Jag blir väldigt bedrövad av Nordhemsskolans inställning. Man skapar ingen "elit" av att låta eleverna lära sig mera. Tvärtom kan den inställningen istället kväsa lusten att lära även i andra ämnen. Får eleven inga utmaningar så blir skolan tråkig, varför anstränga sig?

- Det odlas en myt om grundskolan "en skola för alla". Det betyder inte att alla ska lära sig samma saker på samma tid. Varför är det i så fall ok med särskilda grupper och klasser för elever med idrotts- eller musikalisk begåvning men inte med matematisk?

- En skola för alla betyder att alla barn ska ha rätt att utvecklas och växa!

Svenska elever halkar efter kunskapsmässigt enligt flera internationella mätningar (bla TIMSS) när det gäller matematik och naturorienterade ämnen, därför behöver vi fler - inte färre klasser med ma/no-profil, avslutar Helene Odenjung

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar