fredag, februari 10, 2006

Stort + i Göteborg

Göteborgs överskott för 2005 blir troligen över 700 miljoner. Då är inte vinsterna i bolagen inkluderade. Skatteintäckterna har ökat (den höga arbetslösheten är främst ungdomar) nämnderna har varit mycket försiktiga i sina prognoser - eller rent av FÖR försiktiga. Fortfarande har vi långa förskoleköer och 10% av eleverna lämnar grundskolan utan godkända betyg.

Jag förespråkar alls ingen slösaktighet men det är ett problem att nämnderna är SÅ försiktiga i sina prognoser att man inte fullföljer fullmäktiges uppdrag!

700 miljoner är nästan en hel skattekrona. Men i efterskott går inte den att betala tillbaka. Redan nu har majoriteten delat ut 100 miljoner till konstgräsplaner och 100 miljoner till upprustning av Frölundaborg. De må så vara att fotbollen och hockeyn behöver bättre planer och arenor (men var e brudarna?). Men 100 miljoner för att rusta upp Frölundaborg? Utan en kalkyl?
"Högst 100 miljoner" säger Göran Johansson när jag ifrågasätter summan

Vi ville att ungdomsidrotten och allmänhetens åkning garanterades tider även efter upprustningen.
"Det saknas mest is-tid i Nordost", säger Göran Johansson då
"Ja, det saknas istid i hela Göteborgsregionen men det blir ju inte mer tid för om man tar bort den i Frölundaborg också, eller hur?

Skulle inte förvåna mig om det kommer mer manna från himlen i form av en ishall i nordost...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar