torsdag, april 30, 2009

EU-kandidat no 5: Barbro Westerholm!


Barbro Westerholm har en gedigen erfarenhet som hon fortsätter att dela med sig av. Hon är nu riksdagsledamot, arbetar mest med ädrefrågor och frågor som rör homo-, bi- och transsexuellas rättigheter.

Barbro säger själv att hon vill vara de äldres röst i EU och arbeta för äldres självbestämmande.
Öppna arbetsmarknaden för den äldre arbetskraften.
Äldres ideella insatser en ovärderlig resurs.
Bekämpa åldersdiskriminering.
Förverkliga hälsoprogrammen för äldre.
Bekämpa våld och övergrepp mot äldre.
Fler boendeformer för äldre.
Självbestämmande och livskvalitet i livets slutskede.

Barbro är också ordförande för liberala seniorer.
Läs mer här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar