onsdag, april 08, 2009

Om två månader är det val - 2 av 3 vet inte om det!


Synnovate har ställt frågan: När tror du att Sverige håller val till Europaparlamentet nästa gång?
Det visste bara 33% (de svarade juni 2009 eller 2009). Hälften svarade att de inte visste medan övriga gissade på 2010, 2011 eller senare. (DN)
Henrik Brors skriver i DN
Mest okänt är EU-valet bland unga under 30 år, där mindre än var femte väljare svarade rätt år. Bland väljare över 60 år kände drygt fyra av tio till att det är val i år.

I Norrland är det mindre än var fjärde väljare som känner till valet, medan drygt var tredje i Västsverige svarade rätt år.

Bland de borgerliga partiernas sympatisörer är det 40 procent som känner till att är ett EU-valår, medan endast 29 procent av den rödgröna alliansens väljare är förberedda på att det snart är val.

Partierna har en tuff uppgift att skapa intresse för EU-valet. I det förra parlamentsvalet, 2004, deltog knappt 38 procent av de röstberättigade.


Det är mindre än 2 månader kvar och självklart har Henrik Brors rätt. Det är en tuff uppgift att få fler att rösta men det är samtidigt ett gemensamt intresse att valdeltagandet ökar. EU påverkar oss - därför måste vi påverka EU!

I Göteborg har Trafikkontoret bestämt att det räcker attha valstugor vid Kungsportplatsen i 2 veckor före valet. Folkpartiet har ansökt om tillstånd i 4 veckor - i förra valet hade alla sina stugor uppe i 3 veckor... och samtidigt har staden projekt att få fler att gå och rösta. Logiskt?

Dessutom pågår valet ifrån den 20 maj - då börjar förhandsröstningen. Men då har valstugorna inte öppnat ännu, om Trafikkontoret får bestämma. Nog dags att tänka om!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar