söndag, april 26, 2009

Folkpartiets EU-kandidater: nr 1 - Marit!


Idag är det 42 dagar kvar till EU-valet. Folkpartiet har 42 kandidater. Jag kommer att presentera en kandidat per dag fram till den 7 juni. Så får du hjälp på vägen om vem som ska få ditt kryss.

Folkpartiets lista toppas av Marit Paulsen. (S) toppar med Marita Ulvskog. Men det är mer än ett litet a som skiljer de kandidaterna åt.

Marit är veteranen som kommer tillbaka - av lust och glädje. Vilja att göra mer!
Hennes hjärtefrågor är maten, djuren, jorden och skogen. Såhär skriver hon själv:
Europatanken är i grunden en liberal idé, som utgår från slutsatsen att samarbetet inom den Europeiska Unionen är det viktigaste verktyget för att skapa ett Europa präglat av fred, frihet, demokrati, ekonomisk utveckling och god miljö.


När jag valdes in i Europaparlamentet 1999 valde jag att inrikta mig på de frågor jag kan bäst. Jag har därför under hela min tid som europaparlamentariker varit en tung förespråkare för ett miljövänligt Europa som sätter livsmedelssäkerhet och konsumenternas intresse i första hand. Jag har också velat göra EU till världens bästa miljöorganisation och efter fem år i parlamentet, så har jag kommit en bit på vägen. Faktum är att när jag ser tillbaka på dessa fem år, så är det faktiskt så att jag varit föredragande för fler tunga lagstiftningsärenden än någon annan i parlamentet och samtliga har varit inriktade på mat, djur, jord, skog och folkhälsa
.
Läs mer om Marit här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar