måndag, april 13, 2009

Skriftliga omdömen ska inte vara offentliga!

Sedan tillbaka har föräldrar rätt att även skriftligt få information om hur det går för deras barn i skolan. Det är ett bra komplement till utvecklingssamtalen och det är också bra att skolan dokumenterar hur det går för eleverna så att rätt stöd kan sättas in så fort man upptäcker behovet.

Att föräldrarnas och skolans kommunikation - även i skriftlig form - förbättras får inte raseras av att man tillämpar offentlighetsprincipen in absurdum. Skriftliga omdömen är endast till för eleven, föräldrarna och skolan. Inte klasskamraterna, deras föräldrar - eller grannarna. Man kan ju fråga sig vad andra än de närmast berörda har för intresse att begära ut dem.

Vad skrivs då i de skriftliga omdömena? Det varierar kraftigt. Här finns behov av att ha enhetlighet i hur de utformas. Det minskar risken för att "fel" information hamnar i omdömet.

Dagens GT belyser detta i några artiklar idag. Om man hårdrar resonemanget i artikeln skulle all kommunikation mellan skolan och hemmet vara offentlig. Vilket blir en smula absurt.

I väntan på lagändring för att förtydliga att skriftliga omdömen inte ska vara offenliga förstår jag att rektorer ändå tillämpar sekretessreglerna!
-----------------
intressant?
skriftliga omdömen, rektor, sekretess

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar