torsdag, mars 07, 2013

Gymnasieskolan i Göteborg är underfinansierad

Folkpartiet och Alliansen har länge påpekat att gymnasieskolan i Göteborg är underfinansierad. Tillsammans med allt färre gymnasielever i regionen och dyra lokaler som inte används har utbildningsförvaltningen hamnat i en svår ekonomisk situation. På senaste nämndsammanträdet beslutade vi att använda det som fanns kvar av eget kapital, vilket jag också kommenterar i dagens GP.

År efter år har vi förslagit fullmäktige att stärka gymnasiepengen. I vårt förslag till budget är förstärkningen 30 miljoner. Den prioriteringenhar den rödgröna majoriteten inte gjort och år av underfinansiering får nu sina konsekvenser. Jag är inte stolt över att Göteborg är en av de kommuner i landetsom har lägst skolpeng till gymnasiet. Har man ambitioner att utveckla Göteborg till en kunskapsstad krävs gedigna och långsiktiga satsningar.

På det senaste sammanträdet med Utbildningsnämnden beslutades, på vårt förslag, att inleda diskussion med kommunledningen om nämndens underfinansiering, om stadens hyresmodell som slår hårt mot gymnasieskolan och om det omställningsarbete som nu sker inom förvaltningen.

Det är inte rimligt att nuvarande gymnasieelever och lärare ska få betala för år av misslyckad politik. Men det är verkligheten i det socialdemokratiska Göteborg. Jag vill ta över. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar