torsdag, mars 21, 2013

Skolan behöver en nystart!

I dag har jag tillsammans med Kristina Tharing och David Lega presenterat rapporten, Nystart för skolan i Göteborg, på Göteborgs-Postens debattsida. Rapporten innehåller en rad förslag och åtgärder som Alliansen vill genomföra efter en valseger.

Under 2011 och 2012 har statens Skolinspektion genomfört tillsyn i Göteborgs stad. Granskningen visar på anmärkningsvärt stora skillnader i kunskapsresultat mellan de kommunala grundskolorna i Göteborg, både inom och mellan stadsdelarna. Tillsynen visar att fler än var fjärde elev i stadens grundskolor når inte kunskapskraven i alla ämnen, undervisningen anpassas inte efter eleven behov och det systematiska kvalitetsarbetet brister på samtliga nivåer inom staden. Det är ohållbart att 30 procent av eleverna saknar godkända betyg, att individanpassningen misslyckas i 25 procent av fallen och att var femte skola inte ger eleverna särskilt stöd i den utsträckning som eleverna har rätt till.

Stadsdelsnämnderna som är skolnämnder har inte klarat sitt uppdrag. Det är uppseendeväckande att den kritik som framfördes för sex år sedan inte har åtgärdats och att resultaten har fortsatt att försämras. Därmed har åtskilliga elever, drygt tusen per år, lämnat stadens skolor utan tillräckliga kunskaper. 

Därför vill vi lyfta bort ansvaret från stadsdelarna, samla grundskolan i en central nämnd och stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt vill vi öronmärka pengarna till varje elev och till de elever som är i särskilt behov av stöd. Vi vill också inrätta en särskild specialpedagogisk nämnd och stärka Center för skolutveckling.

Vi har högre krav och ambitioner. Göteborgs skolor ska utmana och stimulera alla elever att nå längre. Det är dags att skolan prioriteras i Göteborg.


PS. Ikväll debatterar kommunfullmäktige Skolinspektionens kritik av skolan i Göteborg. Du kan antingen lyssna på debatten på plats ellervia närradion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar