torsdag, mars 28, 2013

Svara på vår enkät!

 

Larmrapporterna har duggat tätt om äldreomsorgen. Äldre, anhöriga, personal och Socialstyrelsen har den senaste tiden beskrivit verkligheten och vädjat om förbättring i Göteborg. Äldre nekas ett äldreboende, tvingas flytta eller känner sig otrygga i sitt eget hem. Anhöriga skriker efter hjälp. Hemtjänstpersonalen orkar inte längre.

Socialdemokraterna verkar ta det hela med ro.

Det är inte okej. Våra äldre ska bemötas värdigt och känna trygghet i sitt eget hem. Äldre måste få möjlighet att påverka vad som händer i sin vardag. Göteborgs äldre förtjänar bättre. För mig är det uppenbart att en rad frihetsreformer behöver genomföras.

Vad tycker du? Gå in på www.folkpartiet.se/gbgtycker och svara på vår enkät om äldreomsorgen.

Enkäten är den första av många. Vi vill att du ska vara med. Vi tror nämligen att framtiden blir bättre med politiker som vågar lyssna. Att idéerna och förslagen vinner på att alla, och inte bara några, får ha ett ord med i laget.

PS. Alla som deltar i enkäten har chansen att vinna biobiljetter eller trisslotter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar