torsdag, mars 07, 2013

Rätt till läxhjälp

I dag har Christer Nylander, ordförande i Folkpartiets programkommitté, meddelat att kommittén kommer att föreslå att skolan ska ge möjlighet till läxhjälp för de elever som behöver det. Fritidshemmen ska också i utökad utsträckning stödja skolarbetet, exempelvis med läxhjälp. Förslaget innebär att rätten till läxhjälp skrivs in i skollagen och att statsbidrag utgår till skolans huvudmän.

Vi i Folkpartiet vill att skolan ska präglas av höga ambitioner. För att nå dit krävs en rad åtgärder som kan hjälpa eleverna på vägen. Rätt till läxhjälp är en sådan åtgärd. Organisationer som ex Läxhjälpen och Intize bedriver i dag mycket framgångsrik läxhjälpsverksamhet som är viktigt att ta till vara! Bra förslag från partiprogramskommittén!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar