torsdag, januari 26, 2006

Jäv eller filibuster?

I Göteborg har debatten om tomträtter härjat en tid. Människor som betalar väldigt låg avgäld (hyra) för sin tomträtt har i de nya avtalen fått skyhöga höjningar. Det är inte rimligt. I Stadshusalliansen har vi arbetat fram ett annat förslag + att vi vill sätta ett rimligt pris på tomten för den som vill köpa loss jordplätten som huset de äger står på.

Under gårdagens fullmäktigesammanträde framkom att alla ledamöter som själva har tomträtt - eller har närstående som har tomträtt är jäviga och kan därför inte delta i beslutet. Detta är inget konstigt - man växlar in en ersättare istället. Men nu utbröt lite tumult i sosseriet.
- Vi ska ju inte ta ställning till försäljning, hävdade bla Anneli Hultén.
- Det borgerliga yrkandet stod ju mot majoritetens yrkande i kommunstyrelsen så det är berett, jag brukar luta mig mot juridiken, sa Jörgen Linder, vår eminente ordförande (s). Mycket irriterade miner på den sidan av fullmäktigesalen...

Sedan återgick vi till dagordningen och en antal ärenden klarades av. Men rapporten om Sociala boenden tog väldigt lång tid... Nästan så att man började misstänka att majoriteten själva drog ut på debatten för att se till att de hade "fullt lag" när vi väl skulle behandla ärendet om tomträtter. Särskilt eftersom Göran Johansson, Eva Olofsson (v), Kia Andreasson (mp) och ordf o fastighetsnämnden Ove Nilsson (s) satt i eget möte utanför och hade långa diskussioner... Då kan det också vara intressant att veta att Kia (mp) sagt att tomträtterna spelat ut sin roll och på presskonferensen höll hon mer med oss i alliansen än det yrkande hon röstat på i kommunstyrelsen (KS)!

Så kommer vi till tomträttsärendet.
Ove Nilsson tycker det är otydligt vem som är jävig. Man kan ju inte vara helt säker på hur "närstående" bor. Så han begär återremiss. Han får då veta att det måste motiveras. Han yrkar då återremiss för att bereda ärendet.
Jag och Kjell Björkqvist påpekar att han istället borde begära bordläggning - själva ärendet påverkas ju inte av vilka som är jäviga. Hur menar du att KS ska bereda ärendet? Jörgen Linder håller med oss.
Majoriteten tiger.
Vi röstar och ärendet blir återremitterat - så nu ska det bli intressant om majoriteten kommer att ändra sig även i sakfrågan eller om det är så enkelt att nästa gång har de full bemanning...
Lyssna på debatten (ärende 13) här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar